Stud V Gold

$ 2,750.00
  • Internal Threading
  • 14K Gold
  • Round White ZR
  • piercing